Two letters

The systematic measures lately implemented in the direction of wide-scale investigation of the history and culture of Nakhchivan…

Два письма

В целях исследования и изучения истории культуры Нахчывана в последнее время последовательно проводятся в жизнь мероприятия,…

İki məktub

Naxçıvanın tarix və mədəniyyətinin geniş tədqiqi və öyrənilməsi istiqamətində son illər həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər…